Snöskottning

Snö och is på tak orsakar personolyckor samt materialskador för miljontals kronor varje år.
När vintern närmar sig krävs professionell hjälp med snöskottning & röjning av is, förebyggande åtgärder
är därför A & O för dig som fastighetsägare och för bostadsrättsföreningar.


Vi är vana vid att arbeta på tak och höga höjder.
Ta inga onödiga risker - vi hjälper er att skotta ert tak på ett säkert vis.

Kontakta oss för snöskottningsavtal inför vintern.